Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2008

Alanis Morissette - Uninvited (οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουνε ποτέ))

Τα λόγια είναι περιττά γιαυτό το κομμάτι και αυτή την εκτέλεση.

1 σχόλιο:

Απάντησαν