Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2010

At The End, Stupid Rules ....

It's not about the mediaIt's not about the messageIt's not about the brand

It’s all about the entertainment value of the different vs. the cliché

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απάντησαν