Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

New Media Privacy & Private Data

Be carefull on the content, information and data you share with social media!

Use Google Take Out to download ALL of your DATA shared on Google Products
Visit the Google Take Out and download your zip

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απάντησαν