Κυριακή, 21 Αυγούστου 2011

Goals and Time Management

We need to set up specific, measurable, achievable, realistic and time-oriented goals


When you have Goals you can Plan
When you plan you can Execute
When you Execute you can Deliver


"Look Where You Are Going Because You Will Go Where You Are Looking"

Телеграфное агентство Советского Союза

Reflecting the spirit of dark or bright periods, communication is a form of art
main source: tass-posters.tumblr.com/
see also Art Institute of Chicago

Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2011

Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2011

Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2011