Κυριακή, 21 Αυγούστου 2011

Телеграфное агентство Советского Союза

Reflecting the spirit of dark or bright periods, communication is a form of art
main source: tass-posters.tumblr.com/
see also Art Institute of Chicago

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απάντησαν