Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

Steve Jobs

I was never a fan of Apple's iphone, ipad or anything with i. But This guy was a talented genius.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απάντησαν