Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

Hearts can break.. in Athens

One of the World's Oldest Cities
Hearts can break
And never mend together
Love can fade away

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απάντησαν