Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

Up Greek Tourism in LondonUp Greek Tourism is a private initiative aiming to boost Greece’s economy and image abroad through tourism promotion

It is managed by ordinary and proud Greeks with no budget who have come together to help their country by running this initiative.  Up Greek Tourism campaign aims to cover the cost of a billboard in Piccadilly circus through crowd funding platform.

The campaign goes live today, December 3rd aiming to raise £12,000 in 3 weeks .
https://loudsauce.com/campaigns/462

Learn more about the campaign:

Stay connected
http://www.youtube.com/user/UPGreekTourism

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απάντησαν