Κυριακή, 30 Ιουνίου 2013

Breaking Bad

You clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No! I am the one who knocks!


by Moshι Kun

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απάντησαν