Κυριακή, 30 Ιουνίου 2013

The Hotel Receipt Lion

A sculpture made of paper (hotel receipts actualy). Creativity has no boundaries.
Created by Kyle Bean 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απάντησαν