Κυριακή, 7 Ιουλίου 2013

Interactive Advertising Samaritans 2013

Image delivers emotional impact.
Imagine what motion image can do.

Source: buzzillablog

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απάντησαν