Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Coffee Universe and Stories

People just love drinking coffee for it's taste, or for it's effects. It's a habit I know.  For others is also a memory. Memories are moments. Colour, texture, scent, taste and sounds of machines and people chatting. A well prepared cup of fine espresso and a walk in the streets of Manhattan. We forget the details, we recall only feelings. 

Cheers

Main Imagery from Flora Borsi
Additional photos from Pinterest

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απάντησαν